Propellerhead onthult meer over Rack Extentions in ReasonPropellerhead reveals more about Reason’s Rack Extentions

Propellerhead werkt momenteel aan Reason 6.5. Deze nieuwe versie van Reason wordt naar verwachting komende zomer uitgebracht, en krijgt met Rack Extentions een eigen plug-in-formaat. Dit is groot nieuws voor Reason-gebruikers. Gelukkig wordt het nieuwe plug-in-formaat aardig opgepakt door de externe ontwikkelaars, waaronder Rob Papen, Sonic Charge, Korg, Gforce, U-he, Softube, iZotope, FXpansion en Peff.

In de onderstaande video wordt onthuld waarmee deze plug-in-bouwers bezig zijn. In ieder geval duurt het nog wel even voordat alle plug-ins beschikbaar komen voor Rack Extentions. Bovendien worden bestaande plug-ins niet altijd zomaar 1 op 1 overgezet. Zo ziet het effect Etch van Fxpansion er heel anders uit dan de VST-versie. En Gforce komt met Re-Tron, een synthesizer die we nog niet eerder hebben gezien. Last-but-not-least doet Korg eindelijk eens wat aan de verouderde mini-interface van zijn Polysix synthesizer.

In de video worden ook de voordelen van de Rack Extentions ten opzichte van andere plug-in-formaten verder toegelicht. Vooral de (zo te zien) perfect geïntegreerde Undo-functie lijkt erg handig.

Klinken de Rack Extentions net zo goed als dat ze eruitzien? En wat zal het cpu-gebruik zijn? We kunnen niet wachten om ze uit te proberen.

Propellerhead is currently working on Reason 6.5, which is expected to be released next summer. The sequencer gets a dedicated plug-in format with Rack Extentions. This is great news for Reason users. Fortunately, the new plug-in format is embraced by external developers, including Rob Papen, Sonic Charge, Korg, GForce, U-he, Softube, iZotope, FXpansion and Peff.

The following video reveals what the plug-in-builders are working on. In any case, it takes a while before all plug-ins will be available for Rack Extentions. Moreover, existing plug-ins are not always transfered just 1 to 1. For example the Rack Extensions version of Etch, Fxpansion’s new effect, looks a lot different than the VST version. And Gforce comes with Re-Tron, a synthesizer that we have not seen before. Last but not least Korg is finally working on a bigger interface of its Polysix synthesizer.

The video shows the advantages of the Rack Extentions compared with other plug-in formats in more detail. Especially (it looks like) the Undo function is perfectly integrated, a very handy feature.

Will the Rack Extentions sound as good as they look? And what about the cpu usage? We can’t wait to try them out.

Reason met Rack Extentions open voor ontwikkelaars plug-ins vanaf zomer 2012Reason open for plug-in developers this summer with Rack Extentions format

Uhbik Rack ExtentionPropellerhead Software heeft vandaag op de Musikmesse in Frankfurt aangekondigd dat Reason vanaf deze zomer opengesteld wordt voor ontwikkelaars van externe plug-ins. Dit is groot nieuws omdat de softwareontwikkelaar uit Stockholm de afgelopen tien jaar altijd heeft gezegd dat dit nooit zou gebeuren. Propellerhead heeft hiervoor een eigen plug-in-formaat ontwikkeld: Rack Extentions.

Met Rack Extentions worden de externe plug-ins naadloos geïntegreerd in het Reason Rack, zie de bijgevoegde afbeelding bij dit artikel van een effect van de plug-in-maker u-he. De plug-ins kunnen worden voorzien van CV-in en CV-out, dat is goed nieuws voor de virtuele kabeltrekkers onder ons. Rack Extentions wordt toegevoegd aan Reason 6.5. Deze update is gratis voor gebruikers van Reason 6.

Ontwikkelaars die hebben toegezegd een Rack Extentions-versie van hun plug-ins te maken zijn onder andere Korg, Sugar Bytes, Peff, Softube, GForce, Sonic Charge en u-he. Dit zijn niet de minsten, dus dat is zeer hoopvol te noemen. Propellerhead is in gesprek met andere ontwikkelaars om ze te interesseren voor dit nieuwe plug-in-formaat, meldt Create Digital Music.

Musotalk interviewt Propellerhead CEO Ernst Nathorst Böös over Rack Extentions:

Uhbik Rack ExtentionPropellerhead Software today announced at the Musikmesse in Frankfurt that Reason will be opened for developers of third-party plug-ins. This is big news because over the past decade the Stockholm based software developer has always said that this would never happen. Propellerhead has developed its own plug-in format: Rack Extentions.

With Rack Extentions the external plug-ins are seamlessly integrated into the Reason Rack, see the attached image in this article with an effect by u-he. The plug-ins can be equipped with CV in and CV out, that’s good news for the virtual cable pullers among us. Rack Extentions will be included in Reason 6.5, which will be free of charge for Reason 6 users.

Developers who have committed to create Rack Extentions versions of their plug-ins include Korg, Sugar Bytes, Peff, Softube, GForce, Sonic Charge and u-he. These are not the least, so that is very hopeful. Propellerhead is talking with other developers to make them interested in this new plug-in format, reports Create Digital Music.

Musotalk interviews Propellerhead CEO Ernst Nathorst Böös about Rack Extentions: