De keuze aan muziek-applicaties voor de iPad wordt steeds beter. Naast de interessante herlancering van ReBirth brengt Korg met de app iMS-20 een emulatie van zijn MS-20 uit, een analoge synthesizer uit 1978 en ook een favoriet van vele danceproducers.

Naast de emulatie van de MS-20 synth beschikt het programma over een step-sequencer, een drummachine, een mixer en Kaoss-technologie. Gebruikers kunnen hun muziek rechtstreeks online zetten via Soundcloud.

De onderstaande, deels geluidloze, video biedt een blik op de interface van iMS-20:

Een andere videodemonstratie met geluid:

Demo’s van tracks die met de software zijn gemaakt vind je op de productpagina van de website van Korg. De iMS-20 app is verkrijgbaar bij de App Store tegen de introductieprijs van $16 (€12). Na 31 januari 2011 zal de prijs worden verhoogd naar $33 (€24).

Ook heeft Korg de prijs van de iElectribe voor de iPad tot 16 november a.s. met 50 procent verlaagd naar $10 (€7,50).The music software market for iPad gets better and better. Along the interesting relaunch of ReBirth, Korg comes with the iMS-20 app, a simulation of its MS-20 analogue synthesizer from 1978 which is another favorite of many dance producers.

The software also contains a step sequencer, a drum machine,  mixer and Kaoss technology. Users can immediately share their music online on Soundcloud.

In this (partly quiet) video you can get an impression of the iMS-20 interface:

Another video demonstration including sound:

You can find demos of tracks made with iMS-20 on the product page of the Korg website. The iMS-20 app is available now at the App Store against the introduction price of $16 (€12). After January 31st 2011 the price will be increased to $33 (€24).

Korg also decreased the price of the iElectribe drum machine for iPad until November 16th with 50 percent to $10 (€7,50).